ไก่พื้นเมืองไทย

เป็นไก่ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์ให้เหมาะกับสภาพอากาศของเมืองไทย เป็นสายพันธุ์ที่มีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้น ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่คุ้มค่า ไก่ที่โตเต็มที่แล้วเหมาะสำหรับการนำไปประกอนอาหารได้หลายชนิด เช่น ไก่ย่าง ไก่อบ ไก่ต้มน้ำปลา ไก่ทอด ไก่ไหว้เจ้าตรุษจีน ข้าวมันไก่ เป็นต้น ลักษณะเนื้อนุ่ม กเท่ากับไก่พื้นเมืองดั้งเดิมของไทย รอบ อร่อย ปัจจุบันเป็นที่นิยมกันมากเทียบ

gai_ban gai_ban gai_ban
[Go Back]